Perfil de clients

Com a gabinet de perits especialitzats, oferim els nostres serveis en peritatges de sinistres, valoracions, informes i inspeccions de risc, tant a companyies d’assegurances, com a professionals i particulars, adaptant-nos en cada cas a les particularitats que derivin de les gestions encomanades.
L’àmbit geogràfic d’actuació correspon a tota Catalunya, disposant així mateix d’àmplia xarxa de col·laboradors experts en tot el territori nacional.

Asseguradores

Oferim la prestació d’un servei àgil, eficaç, dinàmic, altament qualificat, complint escrupolosament els requisits de servei exigits per les diferents Companyies. Tot això dins d’una anàlisi exhaustiva dels clausulats dels diferents contractes d’assegurances. Posem a disposició del client un expert servei administratiu i eines de gestió eficaços a l’efecte de mantenir periòdicament informats els expedients gestionats.

Particulars

Posem a disposició tant a empreses com a particulars la nostra àmplia experiència en l’àmbit de l’assessorament i la gestió pericial, als efectes de plena intervenció o mediació en nom de la defensa del client davant de litigis relacionats amb l’àmbit assegurador o privat.

Cal significar que sota l’Art.38 de la Llei de Contracte d’Assegurances (50/1980), tot assegurat té dret a designa de perit de part a efectes de salvaguardar els seus interessos enfront de les disposicions establertes en qualsevol contracte d’assegurances.

Advocats

La intervenció d’un perit degudament qualificat resulta imprescindible davant litigis / reclamacions tant judicials com extrajudicials, a efectes de determinació de causes, abast i valoració del dany efectivament causat.

En aquest sentit ens avalen múltiples sentències favorables obtingudes davant instàncies judicials al llarg de la nostra trajectòria professional, amb plena satisfacció dels nostres clients.

Brokers | Corredories d’Assegurances.

Donada la nostra dilatada experiència en el sector, col·laborem habitualment amb corredories i mediadors d’assegurances, aportant el nostre assessorament en l’àmbit de la gestió de sinistres i anàlisi dels contractes d’assegurances.

Així mateix, intervenim com perits de part designats sota el marc de l’Artº 38 de la LCS per als clients que així ho necessitin.

Administracions de Finques.

Assessorament i dictamen sobre patologies de l’edificació, orientació tècnica i en el marc assegurador.

Som una empresa d'assessorament i serveis pericials globals sòlidament implantada al territori, amb àmplia i contrastada experiència, dotada d'un equip altament qualificat tant en els aspectes tècnics com en el servei i atenció a client, amb seu a Barcelona. Ens adaptem als requeriments i necessitats del client, oferint una gestió professionalitzada i un tracte altament personalitzat.

Contacte

Oficina

C/ Coll I Vehí, 120, Bajos
Barcelona – 08026 (España)