Assessoria i serveis pericials

Serveis

Posem a disposició de tots els clients el nostre ampli equip humà, altament especialitzat tant a nivell tècnic com en el tracte proper i diferenciat, a efectes que el client estigui sempre informat del procés i gestió del sinistre encomanat, disposant per a això de tots els mitjans tecnològics necessaris.

Així mateix, significar l’àmplia experiència que acreditem amb les noves tecnologies aplicades a la gestió pericial mitjançant aplicació específica de vídeo trucada que ens permet una gestió telemàtica de tot el procés pericial, sense precisar visita presencial si aquesta no és imprescindible o les condicions així ho requereixen.

 Actualment, oferim un ampli ventall de serveis com a gabinet especialitzat en la gestió i l’assessorament pericial de sinistres en les seves diferents àrees.

Danys materials

El peritatge en tots els àmbits de l’assegurança és l’activitat principal al voltant de la qual gira tota la proposta de serveis de S. SGRO Assessoria i Serveis Pericials. L’experiència de dècades i la professionalitat dels nostres tècnics pericials titulats garanteix als nostres clients el millor nivell de qualitat i servei.

 • Incendi, Explosió / implosió

 • Peritacions Ram Diversos, sinistres de freqüència (tant presencial com digital).

 • Robatori.

 • TCA (Tempestat Ciclònica atípica)

 • Fenòmens meteorològics (Inundacions, vent, calamarsa i neu).

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pèrdua de beneficis

Pèrdua econòmica derivada de la interrupció total o parcial de l’activitat empresarial / comercial, com a conseqüència d’un sinistre, sota les diferents fórmules d’assegurament existents (Despeses permanents, marge brut, indemnització diària, etc).

 La ràpida intervenció pericial i la seva deguda especialització resulta essencial per a aquest tipus de sinistres a l’hora de minimitzar els perjudicis econòmics que puguin derivar així com quantificar-los en la seva deguda manera, tot això en el marc de la pòlissa, o producte de litigis davant de tercers per circumstàncies alienes al contracte d’assegurances.

 • Lucre Cessant / Pèrdua de Beneficis.
 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   

Responsabilitat civil

El perfil eminentment tècnic i multidisciplinari dels nostres tècnics i l’experiència adquirida en tots els àmbits de l’activitat pericial, ens permeten posar a disposició dels clients els nostres coneixements en la investigació de causes i determinació tècnica de possibles responsabilitats sobre fets, danys i / o perjudicis que han tingut origen després de la ocurrència d’un sinistre, valorant així mateix les pèrdues econòmiques a conseqüència de tal incidència.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 • RC de la Explotación.
 • RC Post-Trabajos.
 • RC Patronal.
 • RC Subsidiària.
 • RC Decennal
 • RC Immobiliària.
 • RC Professional.
 • Accidents de Lesions (Estudi de causes i Legislació Vigent).
 • Arbitratges i Mediació.

 

Rams tècnics

Coneixements tècnics i qualificació professional ajustada a la determinació tant de causa origen com abast de danys i plantejaments d’intervenció a realitzar, sempre amb l’objectiu de minimitzar l’impacte econòmic i de terminis derivat del sinistre. Intervencions tant dins de el marc de l’assegurança com de casos particulars.

 • Avaria de Maquinària.
 • Equips Electrònics.
 • Equips Informàtics.
 • Inspeccions de Risc
 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   

Construcció

Àmplia experiència en l’àmbit de la construcció / edificació, havent intervingut en multitud de sinistres a efectes de determinar causa-origen, agents intervinents / responsabilitat i quantificació del dany, tant dins del marc de la pòlissa com en litigis particulars.
 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   

 

 
   

 

 
   

 • Enfonsaments, Col·lapses, Ensorraments.
 • Lliscaments (esllavissament), Descalces.
 • Tot Risc Construcció.
 • Cèdules d’habitabilitat (Gestió completa, inclosa sol·licitud telemàtica).
 • Certificació Energètica per Comunitats, Llar i Comerços.
 • Valoració de béns patrimonials, a efectes d’assegurança i herències.
 • Valoració de béns per expropiacions.
 • Informes tècnics de patologies constructives.

Som una empresa d'assessorament i serveis pericials globals sòlidament implantada al territori, amb àmplia i contrastada experiència, dotada d'un equip altament qualificat tant en els aspectes tècnics com en el servei i atenció a client, amb seu a Barcelona. Ens adaptem als requeriments i necessitats del client, oferint una gestió professionalitzada i un tracte altament personalitzat.

Contacte

Oficina

C/ Coll I Vehí, 120, Bajos
Barcelona – 08026 (España)